Artykuły

Zwrot prowizji bankowej

Zwrot prowizji bankowej za udzielenie kredytu stał się ostatnio szeroko dyskutowanym tematem. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że prowizje stanowią znaczną część kosztów kredytu, dlatego też możliwoś...

Przeczytaj


Kapitalizacja renty powypadkowej

Czym jest renta powypadkowa z OC sprawcy?

Renta powypadkowa z OC sprawcy to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom poszkodowanym w wypadku drogowym s...

Przeczytaj


Szkody majątkowe

Szkody majątkowe to zdarzenia, które mogą wpłynąć negatywnie na wartość naszego majątku, czyli sumy dóbr materialnych, które posiadamy. Mogą być one wynikiem wypadku samochodowego, kradzieży, poża...

Przeczytaj


Otwarty fundusz emerytalny

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) to jeden z najpopularniejszych sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę w Polsce. Umożliwia on inwestowanie zgromadzonych środków w różne instrumenty finansowe, co w...

Przeczytaj


Odszkodowanie za wypadki na chodniku

Jeśli doszło do wypadku na chodniku i zostaliśmy poszkodowani, możemy mieć prawo do uzyskania odszkodowania. W przypadku wypadków na chodniku najczęściej mamy do czynienia z odpowiedzialnością cywilnop...

Przeczytaj


Defraudacja pieniędzy z kont bankowych

Defraudacja pieniędzy oraz włamania na konta są zjawiskami, które od dawna stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego ludzi oraz firm. W dobie coraz większej cyfryzacji i rosnącej iloś...

Przeczytaj


Nasi Partnerzy