Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw i korporacji (obsługa stacjonarna lub zdalna)
 • Prowadzenie spraw pracowniczych i HR (także postępowania sądowe)
 • Pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne, audyty merytoryczne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością wobec organów administracji państwowej i samorządowej
 • Pełna obsługa nieruchomości i inwestycji oraz inwestycji o charakterze budowlanym
 • Obsługa zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
 • Obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
 • Pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
 • Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa
 • Inne usługi pozaprawne, zależne od potrzeb Klienta

Nasza oferta skierowana jest do:

 • korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
 • instytucji państwowych
 • instytucji samorządowych
 • organizacji rządowych, pozarządowych
 • klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych (politycy, aktorzy, piosenkarze)

 

Nasi partnerzy