Faq - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Faq - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE POSZKODOWANEJ W WYPADKU?

Osoba poszkodowana ma prawo domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie, odszkodowania za poniesione koszty: leków, opatrunków, dojazdów do lekarza, rehabilitacji, prywatnych wizyt( po przedstawieniu dokumentów skazujących na zbyt długie oczekiwania w kolejce do lekarza danej specjalizacji na NFZ),  tytułu uszkodzonych rzeczy, utraconych zarobków, renty wyrównawczej, renty alimentacyjnej.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE ?

Każda osoba, która uczestniczyła wypadku : pasażer, pieszy, kierowca. Nie może uzyskać żadnego odszkodowania osoba, która została uznana przez policje lub w toku toczącego się postępowania karnego jako  wyłączny sprawca wypadku lub kolizji

 

CZY WARTO SIĘ ODWOŁYWAĆ OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA

Z naszego  doświadczenia wynika, że  w każdej sprawie dotyczącej wypadku komunikacyjnego, gdzie osoba doznała obrażeń ciała jesteśmy wstanie podnieść wysokość odszkodowania. Zazwyczaj średnia wyższych kwot uzyskanych za udziałem Kancelarii Omega  oscyluje w granicach od 3 do 10 razy wyższej  kwoty,  w stosunku do  decyzji podjętej przez ubezpieczyciela.

 

CZY NALEŻY CZEKAC DO ZAKOŃCZENIA LECZANIA, BY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE DO FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ ?

Szkodę osobową  powinno się zgłaszać  za udziałem Kancelarii jak najszybciej od momentu zaistnienia zdarzenia, wypadku. Głównym powodem jest uniknięcie błędów przy likwidacji szkody, pominięcie ważnych okoliczności, dokumentów, które następnie będą miały poważny wpływ na wysokość kwoty docelowej   odszkodowania, czy zadośćuczynienia.

 

ILE KOSZTUJE PROWADZENIE SPRAWY ODSZKODOWAWCZEJ  ?

Kancelaria rozlicza się z Klientem na podstawie pisemnej umowy zlecenia, w ramach której nie pobiera opłat wstępnych, a rozliczenie następuję po   uzyskaniu kwot  od ubezpieczyciela. Wynagrodzenie stanowi procent od wywalczonej kwoty odszkodowania, w której zawarty jest już podatek  23% Vat i oscyluje w granicach od 20 % do 35% wartości odzyskanych kwot, w zależności od etapu prowadzenia sprawy oraz  zawiłości i danej sprawy.

 

ILE CZASU MAMY NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA DO FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ ?

Jeżeli poszkodowany  uczestniczył w wypadku i doznał poważnych obrażeń  ciała, których skutki zostały określone przez biegłego  na obrażenia powyżej dni 7,  to sprawa przedawnia się z upływem lat 20 od zaistnienia wypadku.

Jeżeli nastąpiła kolizja, czyli obrażenia osób poszkodowanych były mniej dotkliwe  a sprawca został ukarany mandatem karnym, to czas na dochodzenia roszczeń wynosi 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

ILE CZASU TRWA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ OD UBEZPIECZYCIELA ?

Firma ubezpieczeniowa powinna dokonać  wypłaty w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia, ale nie później niż w ciągu pół roku. W praktyce okazuje się, że w celu wyegzekwowania całości należnych kwot odszkodowania oraz zadośćuczynienia  konieczne jest skierowanie  sprawy na etap sądowy. Co istotne Kancelaria nie podpisuje ugód, które  są tylko częściowa kwotą należnej sumy odszkodowania a przez to  niekorzystne dla  Klienta. Sprawy  prowadzone są dłużej ale z gwarancja uzyskania pełnych świadczeń należnych osobie poszkodowanej. Dlatego sprawa o odszkodowanie może trwać zaledwie  6 miesięcy  a w sprawach bardziej poważnych w skutkach, nawet kilka lat. Korzyścią dłuższego czasu trwania sprawy są odsetki ustawowe  wynoszące średnio 7 % w skali roku.

 

DLACZEGO ZA UDZIAŁEM KANCELARII SĄ UZYSKIWANE WYŻSZE ODSZKODOWANIA

Przy likwidacji szkód, a w szczególności szkód osobowych ważne jest ustalenie wysokości właściwej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria posiada doświadczonych prawników, którzy na podstawie całej dokumentacji medycznej są wstanie prawidłowo oszacować wysokość uszczerbku na zdrowiu, który w sposób znaczący wpływa na właściwe określenie wysokości odszkodowania a prowadzenie sprawy konsekwentnie na etapie polubownym oraz sądowym daje gwarancję odzyskania pełnej kwoty należnej osobie  ponoszącej skutki wypadku.

Nasi partnerzy