Sukcesja

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele wysiłku i poświęcenia kosztowało zbudowanie firm i majątków, których jesteście Właścicielami lub Wspólnikami. Dlatego chcemy zwrócić uwagę na jedno z najważniejszych zagadnień dla funkcjonowania firmy poprzez pokolenia, jakim jest sukcesja.

Odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Kto przejmie zarządzanie moją firmą, kiedy przejdę na zasłużoną emeryturę?
  • Co stałoby się z moją firmą w przypadku przedwczesnej śmierci jej Właściciela lub jednego ze Wspólników? Czy firma którą posiadam może istnieć dalej bez zakłóceń?
  • Ile wyniosłyby długi spadkowe, które mieliby spłacić Spadkobiercy związane z likwidacją firmy – co z rozliczeniem podatku, odprawami dla pracowników, umowami kredytów i leasingów?
  • Jak wykorzystać skutecznie instytucję prawa spadkowego, aby byt firmy nie został zagrożony w przypadku śmierci jej Właściciela lub Współwłaściciela?
  • Jak uczciwie i skutecznie rozliczyć się z rodziną zmarłego Wspólnika w spółce prawa handlowego?
  • Jak moja rodzina poradziłaby sobie z odbudową firmy?

Nasi eksperci od lat zajmują się doradztwem prawnym w tym zakresie. Posiadają wieloletnie doświadczenie w budowaniu planów sukcesji, zarówno w rodzinie, jak i w firmie.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.

 * Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych (w tym danych wrażliwych), obecnie i w przyszłości, w celu prawidłowej realizacji przez Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188) zgłoszenia zawartego w w/w formularzu.
 Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000382188), ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub obu podanych wyżej celach w zależności od zadeklarowanej przez Państwa zgody.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Nasi partnerzy