Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Warto wiedzieć, że środki zgromadzone w ramach rachunków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) czy na subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie zakończyła aktywności zawodowej i nie pobierała już świadczenia).

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki lub nie wie, jak może je uzyskać.

Roszczenie o wypłatę środków z OFE/ZUS nie jest ograniczone terminami.

 

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu OFE?

  • Osoba uprawniona – wskazana przez członka OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
  • Spadkobiercy – w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do środków tych uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

 

W czym pomożemy i co zyskujesz?

  • fachowa pomoc doświadczonego prawnika
  • analiza sytuacji prawnej osób uposażonych oraz spadkobierców
  • wsparcie w uregulowaniu kwestii związanych z nabyciem spadku
  • pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów (komplet dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty środków z rachunku emerytalnego)
  • wystąpienie do funduszu po należne środki zgromadzone w ramach rachunku emerytalnego osoby zmarłej,
  • kwartał na wypłatę należnych środków pieniężnych (średni czas trwania sprawy to okres 3 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów)
  • nasze wynagrodzenie pobierane jest dopiero po wypłacie środków.

 

Brak wiedzy, procedury i formalności często nas przerażają. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia profesjonalisty, który podpowie, co trzeba zrobić i przeprowadzi nas przez cały proces.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasi partnerzy