Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Warto wiedzieć, że środki zgromadzone w ramach rachunków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) czy na subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie zakończyła aktywności zawodowej i nie pobierała już świadczenia). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki lub nie wie, jak może je uzyskać. Roszczenie o wypłatę środków z OFE/ZUS nie jest ograniczone terminami.   Kto może dochodzić roszczeń z tytułu OFE?

 • Osoba uprawniona – wskazana przez członka OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
 • Spadkobiercy – w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do środków tych uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

  W czym pomożemy i co zyskujesz?

 • fachowa pomoc doświadczonego prawnika
 • analiza sytuacji prawnej osób uposażonych oraz spadkobierców
 • wsparcie w uregulowaniu kwestii związanych z nabyciem spadku
 • pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów (komplet dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty środków z rachunku emerytalnego)
 • wystąpienie do funduszu po należne środki zgromadzone w ramach rachunku emerytalnego osoby zmarłej,
 • kwartał na wypłatę należnych środków pieniężnych (średni czas trwania sprawy to okres 3 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów)
 • nasze wynagrodzenie pobierane jest dopiero po wypłacie środków.

  Brak wiedzy, procedury i formalności często nas przerażają. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia profesjonalisty, który podpowie, co trzeba zrobić i przeprowadzi nas przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.

  Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

  W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług Administratora Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.

  • kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail bok@omega-kancelaria.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział w Białej Podlaskiej al. Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska.

  • Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityka Przetwarzania Danych.

  * oświadczam, iż zapoznałem/ -łam się z treścią Polityki Przetwarzania Danych, jej treść jest dla mnie jasna i świadomie ją akceptuje

  Nasi partnerzy