Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Warto wiedzieć, że środki zgromadzone w ramach rachunków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) czy na subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie zakończyła aktywności zawodowej i nie pobierała już świadczenia).

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki lub nie wie, jak może je uzyskać.

Roszczenie o wypłatę środków z OFE/ZUS nie jest ograniczone terminami.

 

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu OFE?

 • Osoba uprawniona – wskazana przez członka OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
 • Spadkobiercy – w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do środków tych uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

 

W czym pomożemy i co zyskujesz?

 • fachowa pomoc doświadczonego prawnika
 • analiza sytuacji prawnej osób uposażonych oraz spadkobierców
 • wsparcie w uregulowaniu kwestii związanych z nabyciem spadku
 • pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów (komplet dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty środków z rachunku emerytalnego)
 • wystąpienie do funduszu po należne środki zgromadzone w ramach rachunku emerytalnego osoby zmarłej,
 • kwartał na wypłatę należnych środków pieniężnych (średni czas trwania sprawy to okres 3 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów)
 • nasze wynagrodzenie pobierane jest dopiero po wypłacie środków.

 

Brak wiedzy, procedury i formalności często nas przerażają. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia profesjonalisty, który podpowie, co trzeba zrobić i przeprowadzi nas przez cały proces.

Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.

 * Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych (w tym danych wrażliwych), obecnie i w przyszłości, w celu prawidłowej realizacji przez Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188) zgłoszenia zawartego w w/w formularzu.
 Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000382188), ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub obu podanych wyżej celach w zależności od zadeklarowanej przez Państwa zgody.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Nasi partnerzy