Nota Prawna - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Nota Prawna - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Omega  Kancelarie Prawne  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 3 lok. 18 (00-680 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000382188, Kapitał Zakładowy 300 000 zł, NIP: 701-028-91-93, REGON: 142885184 przysługują:

I.    wszelkie prawa do strony internetowej dostępnej w domenie www.omega-kancelaria.pl (Strona Internetowa), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego,

II.    majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), i podlegające w związku z tym przepisom ustawy,

III.    wyłączne prawo do używania niniejszej domeny.

Kopiowanie jakichkolwiek elementów Strony Internetowej, w szczególności jej treści w całości lub też w części, a także zawartych na Stronie Internetowej informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o. jest zabronione.

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej,  a także poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których nie przysługują jej jakiekolwiek prawa, a do których linki zostały zamieszczone na Stronie Internetowej. Umieszczenie linków lub jakichkolwiek innych powiązań z innymi stronami internetowymi wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Omega Kancelarie Prawne Sp. z o. o.

Nasi partnerzy