Odzyskiwanie kosztów kredytu - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odzyskiwanie kosztów kredytu

Czy wiesz, że:

 • Jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu (przed terminem wyznaczonym w umowie kredytowej).
 • Jeśli udało Ci się dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązań, powinieneś wiedzieć, że całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, chciażby te koszty zostały poniesione przed spłatą.
 • W takiej sytuacji kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć oraz zwrócić wszystkie koszty związane z tym kredytem.
 • Zwrot powinien mieć charakter proporcjonalny, tzn. odnosić się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Podstawę do odzyskiwania pieniędzy z tytułu wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich stanowią przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK).   Jakie koszty zostaną zwrócone?

 • Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu.
 • Przykładowo obniżka może obejmować koszt ubezpieczenia, będzie to też proporcjonalna część odsetek, a także wszelkich prowizji, opłat administracyjnych czy przygotowawczych.
 • Zazwyczaj kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek w związku z wcześniej spłaconym kredytem, za niewykorzystany okres kredytowania. Jednak często nie obniżają przy tym ani nie zwracają pobranych różnego rodzaju kosztów początkowych za jednorazowe czynności lub usługi, jak np. właśnie opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne czy opłaty wstępne.

W czym pomożemy? Wiesz już, że należy Ci się zwrot części poniesionych kosztów w związku wcześniejszą spłatą kredytu, jednak nie potrafisz skutecznie ich odzyskać? Nasi prawnicy zrobią to za Ciebie.

 • Poprowadzimy negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym (dochodząc od banku zwrotu nienależnych kosztów).
 • W razie braku porozumienia, wystąpimy na drogę sądową (przygotujemy pozew do Sądu Powszechnego i poprowadzimy sprawę).

Jeśli miałeś kredyt, który spłaciłeś przed terminem (gotówkowo lub poprzez konsolidację z innym kredytem) – zgłoś się do nas. Pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze. Ważne!

 • Przy żądaniu zwrotu proporcjonalnej części odsetek należy pamiętać, że odsetki wyliczane są od kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Zatem niezależnie od tego, czy kredyt spłacany jest w ratach równych, czy w ratach malejących, rata odsetkowa będzie zawsze wyższa w początkowym okresie kredytowania i będzie systematycznie spadać wraz z upływem okresu kredytowania. Dlatego nie można przyjąć, że kwota odsetek jest równa w każdej racie kapitałowo-odsetkowej. Jednocześnie koszt odsetek nie jest ponoszony „z góry” za cały okres kredytowania, ale „z dołu”, wraz z każdą ratą kapitałowo-odsetkową.
 • Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK) mają zastosowanie tylko do produktów finansowych, które są kredytami konsumenckimi w rozumieniu tejże ustawy. Kredyt konsumencki to taki, który udzielany jest konsumentom w wysokości nie przekraczającej 255 550 zł oraz nie jest zabezpieczony hipoteką.
 • 49 UKK nie znajduje zastosowania w przypadku kredytów na zakup mieszkania., czyli tzw. kredytów hipotecznych

  Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.

  Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa (KRS: 0000382188), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

  W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług Administratora Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.

  • kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail bok@omega-kancelaria.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział w Białej Podlaskiej al. Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska.

  • Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityka Przetwarzania Danych.

  * oświadczam, iż zapoznałem/ -łam się z treścią Polityki Przetwarzania Danych, jej treść jest dla mnie jasna i świadomie ją akceptuje

  Nasi partnerzy