Odszkodowania oferta indywidualna - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela. Pomagamy w każdej sprawie – wystarczy, że są spełnione następujące przesłanki:

– OTRZYMAŁEŚ ZANIŻONE ODSZKODOWANIE / NIE DOSTAŁEŚ ODSZODOWANIA

– POSIADASZ DOKUMENTACJĘ WYPADKU / SZKODY

– ZDARZENIE MIAŁO MIEJSCE DO 20 LAT WSTECZ

 


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiego

Infolinia: 223 900 999

 • Przeprowadzamy bezpłatna analizę, dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
 • Zespół najlepszych ekspertów indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
 • Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.

ZOBACZ JAK POMOGLIŚMY NASZYM KLIENTOM!

 

Case studiesprzykłady spraw, w których pomogliśmy uzyskać odszkodowanie lub podwyższyć jego kwotę:

 

WYPADEK NA DRODZE - POTRĄCENIE PIESZEGO

Poszkodowana doznała szeregu poważnych obrażeń skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie 25%. Sprawa została zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeń (TU) sprawcy zdarzenia. W terminie ustawowym została wydana decyzja w sprawie. Poszkodowanej przyznano zadośćuczynienie w kwocie 42 000 zł pomniejszone o 70 % przyczynienia.

Ustalono z akt sprawy, iż bezpośrednią przyczyną zaistnienia przedmiotowego wypadku było niewłaściwe zachowanie pieszej, która naruszyła zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesza podjęła zamiar przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym bez zachowania wymaganych warunków ostrożności. Od niniejszej decyzji zostało sporządzone odwołanie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zmianę stanowiska odnośnie przyczynienia się poszkodowanej do zaistnienia przedmiotowej szkody poparte orzecznictwem w zakresie przyznawania przyczynienia oraz wysokości zadośćuczynienia. TU podtrzymało wcześniej zajęte stanowisko, uznając za ostateczne.

Nie mogliśmy przyjąć takiego stanu sprawy, dlatego też skierowaliśmy kolejne odwołania, które okazały się skuteczne. TU zaproponowało ugodowe zakończenie sprawy. Po wielokrotnych negocjacjach udało się podwyższyć kwotę zadośćuczynienia do 60 000 zł i zmniejszyć przyczynienie się poszkodowanej do 60%.

[collapse]
ZANIŻONY USZCZERBEK NA ZDROWIU

Poszkodowany uzyskał z polisy OC sprawcy zdarzenia kwotę 2 500 zł. Po otrzymaniu sprawy rozpoczęliśmy proces kompletowania pełnej dokumentacji. Wnieśliśmy do towarzystwa ubezpieczeń (TU) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Otrzymaliśmy odpowiedź zwrotną, iż likwidacja szkody jest na chwilę obecną niemożliwa z uwagi na brak akt przedmiotowej szkody w TU.

Po wielokrotnych monitach z prośbą o stanowisko w sprawie na podstawie dokumentów, które załączyliśmy, TU przedstawiło swoje stanowisko: propozycja ugodowego zakończenia sprawy poprzez dopłatę kwoty 2 000 zł do wcześniej wypłaconej kwoty 2 500 zł, co łącznie dawałoby 4 500zł. Wystąpiliśmy o orzeczenie z komisji lekarskiej. Okazało się, że poszkodowanemu przyznano tylko 1 % trwałego uszczerbku. Klient z uwagi na fakt, iż od wypadku minęło 15 lat wyraził zgodę na zaproponowane warunki.

Analizując dokumentację medyczną oraz opinię medyczną zauważono, iż nie wzięto pod uwagę wszystkich obrażeń, jakich doznał poszkodowany. Wystąpiliśmy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o ponowną komisję lekarską, która zwiększyła procentowy uszczerbek do 10% w wyniku naszych działań.

[collapse]
WYPADEK W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Klientka miała problem z uzyskaniem wypłaty odszkodowania w imieniu swojego małoletniego syna, który uległ wypadkowi na terenie gospodarstwa rolnego. Młodszy z synów stał na drabinie na wysokości około 2 m. Niestety starszy syn idąc z taczką trącił drabinę i jego brat spadł z niej, doznając złamania nogi.

Mimo zgłoszenia przez klienta sprawy i dostarczenia pełnej dokumentacji, ubezpieczyciel żądał przedłożenia kolejnych dokumentów w celu weryfikacji zasadności sprawy oraz nie chciał uznać odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie.

Po zgłoszeniu pełnomocnictwa naszej kancelarii, która zwróciła uwagę, że przesłanie dokumentacji, jakiej oczekuje ubezpieczyciel jest tylko i wyłącznie działaniem w celu przedłużenia postępowania oraz po przekazaniu informacji, że wina za wypadek nie leżała po stronie poszkodowanego ubezpieczyciel przychylił się ku zgłoszonym roszczeniom i sprawę udało zakończyć się na drodze polubownej poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem.

[collapse]
WYPADEK PRZY PRACACH REMONTOWYCH

Podczas wykonywania prac związanych z ułożeniem i montażem rur preizolacyjnych, poszkodowany spadł z drabiny i upadł plecami na ziemię. Z pomocą współpracowników udał się do szpitala. Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono niewielkie obrażenia w postaci stłuczenia okolicy lędźwiowo – krzyżowej kręgosłupa.

Mimo upływu kilku tygodni, ból wciąż nie ustępował, w związku z tym poszkodowany udał się do lekarza rodzinnego, który skierował go na badania rezonansem magnetycznym. Badanie wykazało złamanie trzonu kręgu L2. Poszkodowany zgłosił się do Kancelarii Prawnej OMEGA celem uzyskania pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za niewłaściwą diagnozę lekarza, tym samym przedłużone leczenie. Na rzecz poszkodowanego w drodze polubownej uzyskaliśmy 20 000 zł.

[collapse]
WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała po wypadku komunikacyjnym. Otrzymał odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń w wysokości 30 000 zł (wartym podkreślenia jest fakt, że sprawę prowadził adwokat).

Nasza kancelaria, po ponownej analizie dokumentów i wystosowaniu roszczenia, uzyskała dodatkową kwotę 330 000 zł. Ostatecznie podpisana została ugoda na łączną kwotę 360 000 zł.

[collapse]

Dedykowana strona Omega Kancelarie Prawne na temat odszkodowań: https://kancelariaomega.pl

 

Infolinia: 223 900 999

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.

  Oświadczam też, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów lub usług Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańska 3 lok. 18 (KRS: 0000382188), w tym przesyłania mi ofert marketingowych.

  W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług Administratora Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.

  • kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail bok@omega-kancelaria.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oddział w Białej Podlaskiej al. Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska.

  • Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są pod adresem Polityka Przetwarzania Danych.

  * oświadczam, iż zapoznałem/ -łam się z treścią Polityki Przetwarzania Danych, jej treść jest dla mnie jasna i świadomie ją akceptuje

  Nasi partnerzy