Odszkodowania komunikacyjne - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania komunikacyjne - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania komunikacyjne

 

Jedną z usług, które świadczy Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jest odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych. Odszkodowania komunikacyjne to nic innego jak dochodzenie odszkodowania od sprawcy wypadku komunikacyjnego. Klienci, którzy pytają o odszkodowania komunikacyjne w naszej kancelarii często używają w tym przypadku sformułowań takich jak:

– odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

– odszkodowania powypadkowe

– odszkodowanie po wypadku

– odszkodowanie za wypadek w pracy

– odszkodowanie za wypadek

– odszkodowanie po wypadku samochodowym

Wszystkie te sformułowanie nie są obce naszym radcom prawnym, którzy chętnie podejmują się analizy stosowności odszkodowania w zakresie tych odszkodowań.

Skupujemy odszkodowania i pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawaczych w następujących obszarach:

* Odszkodowania z OC sprawcy wypadku

* Odszkodowania z ubezpieczenia NNW

Odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

* w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

* w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody

Odszkodowania z ubezpieczenia NNW

Pomagamy w uzyskaniu pełnych świadczeń odszkodowawczych dla osób uczestniczących w wypadku drogowym po 10 sierpnia 1997r. lub podejmujemy skuteczne działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania.

Jeżeli byłeś kierowcą, pasażerem, pieszym, a w następstwie wypadku doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zginął ktoś bliski z twojej rodziny, masz prawo do ubiegania się o:

* zadośćuczynienie – ma ono na celu złagodzenie poczucia krzywdy i cierpień fizycznych, będących następstwem wypadku;

* odszkodowanie – zwrot poniesionych kosztów związanych z leczeniem oraz zwrot utraconych korzyści;

* rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;

* rentę wyrównawczą.


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiego

Infolinia: 223 900 999

OMEGA Kancelarie Prawne Sp. z o.o.
ul. Poznańska 3 lok. 18
00-680 Warszawa,
e-mail: centrala1@omega-kancelaria.pl

Nasi partnerzy