Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

 

Skupujemy odszkodowania i pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:
* Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej
* Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej
Sąd określając wysokość odszkodowania przyznanego najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej z powodu wypadku zawinionego przez inną osobę, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, jest obowiązany wziąć pod uwagę różnicę między stanem, w jakim znaleźli się członkowie rodziny zmarłego po jego śmierci a ich przewidywanym stanem materialnym, gdyby zmarły żył.
Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny
Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego czy innych zdarzeń zawinionych cudzym działaniem lub zaniechaniem, mogą się ubiegać od sprawców zdarzenia (odpowiednio od towarzystw ubezpieczeniowych) pokrycia poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Obecne zmiany z prawie dają możliwość domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej za zdarzenie w okresie pomiędzy 3 sierpnia 1997, a 3 sierpnia 2008 powołując się na naruszenie dóbr osobistych czyli zerwania więzi rodzinnych.

* zwrot kosztów pochówku, w tym ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania stypy, strojów związanych z czasem żałoby, pomnika;
* renta alimentacyjna


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiego

Infolinia: 223 900 999

OMEGA Kancelarie Prawne Sp. z o.o.
ul. Poznańska 3 lok. 18
00-680 Warszawa,
e-mail: centrala1@omega-kancelaria.pl

Nasi partnerzy