Fundacja omega pomagamy - OMEGA Kancelarie Prawne

Fundacja Omega Pomagamy

Fundacja Omega Pomagamy została powołana w lipcu 2012 roku z inicjatywy ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jako instytucja pozarządowa, której misją jest pomoc w dążeniu do zagwarantowania godnego życia każdemu człowiekowi poprzez szereg działań mających na celu uświadomienie przysługujących mu uprawnień oraz przywilejów, które może skutecznie egzekwować, zarówno od państwa jak i osób trzecich.

U nas niezamożne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej osoby pokrzywdzone lub potrzebujące wsparcia prawnego znajdują fachową pomoc. Przystępujemy również m.in. do postępowań sądowych i administracyjnych w charakterze organizacji społecznej.

Suma darowizn, dotacji i innych przychodów z działalności statutowej Fundacji osiągnęła w 2016 r. kwotę: 120 207,00 zł

Statut Fundacji Omega Pomagamy Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

FUNDACJA OMEGA POMAGAMY Biuro organizacji czynne: pn. – pt. w godz. 09:00 – 17:00, 08-110 Siedlce Jana Kilińskiego 7/4 Infolinia: 795 143 701 kontakt@fundacja-omega.pl NIP: 701 035 15 61 REGON: 146256456 KRS: 0000429772 Darowizny na cele statutowe: FUNDACJA OMEGA POMAGAMY 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 7/4 Millenium Bank Nr konta: 18 1160 2202 0000 0002 2577 7777


PORADY PRAWNE

Fundacja Omega Pomagamy udziela konsultacji prawnych w Warszawie (ul. Piękna 24/26A).

 

Fundacja udziela bezpłatnych porad prawnych w następujących obszarach:

 • następstw wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, błędów medycznych   do 20 lat wstecz. W szczególności osobom, które ucierpiały fizycznie lub psychicznie, w wyniku wypadku, jako pasażer, pieszy, kierowca.
 • osobom,  które   szukają pomocy w odzyskaniu prowizji za kredyty gotówkowe, spłacone przed terminem, np. wyniku konsolidacji lub dobrowolnej spłaty
 • dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu we frankach
 • dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzonego pojazdu do 3 lat wstecz

 

Natomiast dalszy zakres prawa jest płatny w formie ,,cegiełki” na rzecz Fundacji. Kwota jest ustalana adekwatnie do nakładu pracy prawnika i możliwości finansowych zainteresowanego.

Pomoc, mogą Państwo uzyskać z zakresu:

 1. Prawa cywilnego:
 • prawo własności, ochrona posiadania,
 • porady prawne we wszelkich sprawach spadkowych, prowadzenie postępowań m.in o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku,
 • prawo zobowiązań, analiza treści umów cywilno-prawnych,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze, kwestie alimentacyjne, sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi,
 • prawo rzeczowe, analiza małżeńskich ustrojów majątkowych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę na osobie lub mieniu z tytułu wypadku komunikacyjnego oraz błędów medycznych.
 1. Sprawy z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 22 765 64 60
e-mail: sekretariat@fundacja-omega.pl

Przed umówieniem spotkania, w miarę możliwości, prosimy o krótki opis sprawy drogą mailową.

Nasi partnerzy