Fundacja Omega Pomagamy

Fundacja Omega Pomagamy została powołana w lipcu 2012 roku z inicjatywy ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. jako instytucja pozarządowa, której misją jest pomoc w dążeniu do zagwarantowania godnego życia każdemu człowiekowi poprzez szereg działań mających na celu uświadomienie przysługujących mu uprawnień oraz przywilejów, które może skutecznie egzekwować, zarówno od państwa jak i osób trzecich.

U nas niezamożne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej osoby pokrzywdzone lub potrzebujące wsparcia prawnego znajdują fachową pomoc. Przystępujemy również m.in. do postępowań sądowych i administracyjnych w charakterze organizacji społecznej.

Suma darowizn, dotacji i innych przychodów z działalności statutowej Fundacji osiągnęła w 2016 r. kwotę: 120 207,00 zł

Statut Fundacji Omega Pomagamy Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

FUNDACJA OMEGA POMAGAMY
Biuro organizacji czynne:
pn. – pt. w godz. 09:00 – 17:00
00-680 Warszawa,
ul. Poznańska 3 lok. 18
Infolinia: 795 143 701
kontakt@fundacja-omega.pl
NIP: 701 035 15 61
REGON: 146256456
KRS: 0000429772

Darowizny na cele statutowe:
FUNDACJA OMEGA POMAGAMY
00-680 Warszawa,
ul. Poznańska 3
 lok. 18
Millenium Bank
Nr konta:
18 1160 2202 0000 0002 2577 7777

Nasi partnerzy