I międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez: instytut socjologii wydziału nauk historycznych i społecznych uniwersytetu kardynała stefana wyszyńskiego - OMEGA Kancelarie Prawne

W dniu 13-14 października 2016 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez: Instytut  Socjologii Wydziału Nauk Historycznych I Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z cyklu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W WARUNKACH „GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY” na temat „Konkurencyjności i Innowacyjności polskiej gospodarki na tle państw sąsiedzkich”, pod honorowym patronatem Pana Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Mateusza Morawieckiego i Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego, w której wziął udział Jarosław Sędzik, Dyrektor Generalny Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

1.Problemy konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych wobec wyzwań cywilizacyjnych.

2.Strukturalne implikacje „konkurencyjności i innowacyjności” podmiotów gospodarczych dla rozwoju gospodarki narodowej.

3.Regionalne implikacje „konkurencyjności i innowacyjności” dla rozwoju przedsiębiorstwa.

4.Przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych w warunkach „nowej gospodarki”.

5.Szanse i zagrożenia dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki narodowej.

6.Regionalna konkurencyjność gospodarek narodowych – studium przypadku.

7.Czynniki konkurencyjności i innowacyjności jako czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.

img_1226

img_1221

img_1220

img_1219

img_1218

img_1230

Nasi partnerzy