Kancelarie omega partnerem karty dużej rodziny - OMEGA Kancelarie Prawne

Kancelarie Omega Partnerem Karty Dużej Rodziny

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. została Partnerem Karty Dużej Rodziny, na mocy umowy zawartej ze Związkiem Dużych Rodzin TRZY PLUS, realizującym zadania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku  z przystąpieniem do tego ogólnopolskiego programu, OMEGA Kancelarie Prawne ustaliła szereg zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, posiadających Kartę Dużej Rodziny:

  1. 30% rabatu na porady ze wszystkich dziedzin prawa,
  2. 20% rabatu na sporządzenie wszelkiego rodzaju pism procesowych do sądów, pism do urzędów,
  3. 15% rabatu na prowadzenie sprawy przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
  4. 10% rabatu na odzyskiwanie środków z polisolokat,
  5. 15% na dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych bez opłat wstępnych, dla wszystkich posiadaczy KDR,
  6. 10% rabatu na zakup Karty Ochrony Prawnej Rodziny.

Rabaty, o których mowa  powyżej nie łączą się z innymi rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin wielodzietnych, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia, w tym również pomocy prawnej

 

Wszystkie oddziały Omega Kancelarie Prawne zostały Partnerami projektu KARTA DUŻEJ RODZINY.

Nasi partnerzy