ODSZKODOWANIA - OMEGA Kancelarie Prawne Sp.z o.o.

ODSZKODOWANIA

Na samym początku warto zadać sobie pytanie, czym jest odszkodowanie?

To świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu naruszenia zdrowia lub dóbr majątkowych. Odszkodowanie może mieć charakter majątkowy (zostają naruszone dobra lub interesy majątkowe poszkodowanego) lub niemajątkowy (zostaje naruszone zdrowie osoby poszkodowanej). Finansowa rekompensata odszkodowania powinna być adekwatna do powstałej szkody. Szkoda rzeczywista, to nie wszystko co jest istotne w kwestii wypłacanych odszkodowań, ważne jest także pokrycie utraconych korzyści, takich, które osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Firmy ubezpieczeniowe odpowiadające za wypłatę pełnych świadczeń odszkodowawczych nie czynią tego w pełnej wysokości. Na przykładzie spraw naszych klientów, którzy sami dochodzili odszkodowania, aż 95% z nich było zaniżonych, dlatego dochodzenie odszkodowania we własnym zakresie jest z góry skazane na niepowodzenie i uzyskanie przynajmniej dwukrotnie zaniżonego odszkodowania. Rozwiązaniem jest skorzystanie z kancelarii, która zagwarantuje rzetelny proces likwidacji szkody zarówno w etapie polubownym, jak również w razie potrzeby na etapie sądowym.

Jakie odszkodowania występują najczęściej?

Odszkodowania za błędy medyczne

Często zdarza się, że poszkodowany pacjent w wyniku błędu lekarskiego otrzymuje zaniżone odszkodowanie. Żeby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny warto zaczerpnąć opinii innego lekarza, który stwierdzi nieprawidłowość. Kolejnym krokiem jest oczywiście zgłoszenie się do kancelarii prawno-odszkodowawczej, która zajmuje się takimi sprawami. Jesteś pacjentem? Nie bój się zgłaszać tego typu spraw! Każdy lekarz ma wykupione ubezpieczenie OC w przypadku ewentualnego popełnienia błędu medycznego. Nasza kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

  • odszkodowanie za błędną diagnozę,

  • odszkodowanie za błąd podczas operacji,

  • odszkodowanie za wybór błędnych leków albo implantu.

Odszkodowania powypadkowe – komunikacyjne

Polska jest jednym z krajów, w którym występuje bardzo duży odsetek wypadków drogowych, w związku z czym średnio dziennie na drogach ginie 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych w wypadkach komunikacyjnych. Powszechność wypadków spowodowała konieczność wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich, którzy kierują pojazdami mechanicznymi. Dzięki wprowadzeniu OC możliwe jest otrzymanie odszkodowania powypadkowego w określonych przypadkach. Nasza kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

  • odszkodowania z OC sprawcy wypadku – kierowca, pasażer, pieszy, który doznał obrażeń ciała i nie został uznany przez policję, sąd za sprawcę ma prawo do dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu nawet do 20 lat wstecz;

  • odszkodowania z ubezpieczenia NNW,

Odszkodowania za wypadek w pracy

Wypadek przy pracy, to zdarzenie nagłe, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, następujące w związku z wykonywaną pracą.

W jakich sytuacjach przysługuje takie odszkodowanie?

  • gdy stanowisko pracy nie było przygotowane zgodnie z przepisami prawa, nie zostały przeprowadzone odpowiednie szkolenia,

  • gdy pracownik nie posiadał wymaganych badań lekarskich lub nie był wyposażony w odpowiednie ochraniacze.

W takich sytuacjach pracownikowi przysługuje oczywiście roszczenie o zapłatę świadczeń w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz rent bezpośrednio od pracodawcy. Pracodawcy często chronią się przed wykupieniem polis ubezpieczeniowych od takich zdarzeń, co skutkuje tym, że muszą ponieść osobistą odpowiedzialność naprawienia szkody.

Odszkodowania za szkody majątkowe

Szkoda majątkowa i rzeczowa powstaje w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego lub celowego działania osoby innej niż właściciel mienia. W przypadku uzyskania odszkodowania za szkody majątkowe możemy napotkać pewne trudności. Gdzie możemy je napotkać? W niekorzystnej dla poszkodowanego umowie, w zebraniu niepełnej dokumentacji czy zaniżaniu kwoty odszkodowania za szkodę majątkową. W Omega Kancelarie Prawne pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

  • odszkodowania za straty w majątku,

  • odszkodowania za utracone korzyści.

Odszkodowania a ubezpieczyciele

Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną, na wypłacenie odszkodowania z OC. Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania wydłuża się w sytuacjach szczególnych, jeżeli ubezpieczyciel będzie miał na to uzasadnienie.

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Na pewno w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy ubezpieczeni przed danym ryzykiem. Jakie są najczęstsze przypadki? Może wystąpić zdarzenie, które nie było objęte ochroną ubezpieczeniową, np. jeżeli zdecydujesz się ubezpieczyć dom od włamania, jednocześnie nie decydując się na ubezpieczenie od pożaru, to w przypadku wzniecenia ognia po włamaniu wypłata odszkodowania nie będzie obowiązywała. Zawierając umowę, musisz dokładnie zapoznać się z jej wszystkimi punktami, jeżeli tego nie zrobisz, możesz zawrzeć niewłaściwe ubezpieczenie, a w konsekwencji odszkodowanie może Ci nie przysługiwać w danej sytuacji.

Jakie mogą być inne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Nie otrzymasz pieniędzy z polisy, w przypadku, gdy nie opłacono składek, ukryto informacje o istotnych okolicznościach zdarzenia, przedmiot, który był ubezpieczony został zniszczony w wyniku zamieszek lub działań wojennych, bądź do zdarzenia doszło poza terytorium, które było wskazane w umowie. Na ewentualne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz 3 lata.

Przedawnienie odszkodowania

Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w czasie. Ile mamy zatem czasu od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia? Podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia wynosi 3 lata. W momencie, gdy sprawca jest skazany za przestępstwo lub zbrodnię, przedawnienie wynosi 20 lat.

Czy wypłata odszkodowania przerywa bieg przedawnienia?

W momencie otrzymania stanowiska ubezpieczyciela o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania, termin przedawnienia ulega przerwaniu i biegnie na nowo od tego dnia.

Jak wiele ludzi decyduje się na przejście sprawy na drogę sądową?

Niestety ludzie boją się sądów, a jest to niejednokrotnie jedyna droga do uzyskania pełnej kwoty odszkodowania. Dlaczego? Obawiają się, że ta instytucja może skomplikować ich sprawę, bądź mają obawy przed niesprawiedliwym sędzią. Jest to niestety złe podejście, ponieważ chodzi tutaj o walkę o nasze dobro. Ponadto Kancelaria Omega pokrywa na czas procesu wszystkie koszty związane ze sprawą, wpis sądowy, koszty biegłych oraz samego pełnomocnika, dzięki czemu Klient nie ponosi ogromnych kosztów procesu, które mogą wynieść nawet do 20 tys.zł a ma gwarancję, żę sprawa zakończy się uzyskaniem pełnych 100 proc. należnych świadczeń odszkodowawczych.

Podsumowanie

Jeżeli masz problem z niewypłaconym odszkodowaniem lub nie wiesz czy takowe Ci przysługuje – skontaktuj się z nami, gwarantujemy bezpłatną konsultację.

W Omega Kancelarie mamy na koncie same wygrane sprawy, ponieważ zależy nam na dobru naszych Klientów i sprawiedliwości, która im się należy. Jeżeli potrzebujesz porady w kwestii odszkodowań, skontaktuj się z naszym ekspertem, który zrobi wszystko, aby Ci pomóc.

Nasi partnerzy