Długoterminowy monitoring płatności oferta biznesowa - OMEGA Kancelarie Prawne

Długoterminowy monitoring płatności

Celem długoterminowego monitoringu płatności jest okresowe badanie stanu majątkowego dłużnika, jego źródeł dochodów. Jest to usługa skierowana do tych Klientów, którzy posiadają postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego od komornika lub też wpisali wierzytelność w koszty uzyskania przychodu.

W ramach długoterminowego monitoringu płatności:

  • monitorujemy stan majątkowy dłużnika przez cały okres aż do przedawnienia wierzytelności (tj. do 10 lat),
  • cyklicznie pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną monitujemy dłużników.

Nasze działania mają na celu uświadomienie dłużnikom, że wierzyciel dochodzić będzie swoich należności w każdym czasie, pomimo bezskutecznej egzekucji komorniczej, czy nawet przedawnienia roszczenia. W toku świadczenia usługi długoterminowego monitoringu płatności staramy się uświadomić dłużnikowi nieuchronną konieczność zapłaty na rzecz naszego Klienta. Nie pozwalamy aby zapomniał o ciążących na nim zobowiązaniach.

Nasi partnerzy