Karta dużej rodziny - OMEGA Kancelarie Prawne

Karta Dużej Rodziny

Jesteśmy Partnerem Karty Dużej Rodziny.  W ramach tego ogólnopolskiego programu, zapewniamy szereg zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, posiadających Kartę Dużej Rodziny:

– 30% rabatu na porady ze wszystkich dziedzin prawa

– 20% rabatu na sporządzenie wszelkiego rodzaju pism procesowych do sądów, pism do urzędów,

– 15% rabatu na prowadzenie sprawy przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami

– 10% rabatu na odzyskiwanie środków z polisolokat,

– 15% na dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych bez opłat wstępnych,

– 10% rabatu na zakup Karty Pomocy Prawnej Rodzinie.

Rabaty, o których mowa  powyżej nie łączą się z innymi rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Infolinia: 223 900 999

Nasi partnerzy