Postępowanie egzekucyjne i przedegzekucyjne oferta biznesowa - OMEGA Kancelarie Prawne

Postępowanie egzekucyjne i przedegzekucyjne

Celem postępowania egzekucyjnego jest windykacja wierzytelności bezpośrednio z majątku dłużnika przy udziale właściwego komornika sądowego. Skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji zawsze poprzedzone jest ostatecznym wezwaniem dłużnika do spłaty.

W ramach postępowania egzekucyjnego:

  • skierujemy ostateczne przedkomornicze wezwanie do zapłaty,
  • sporządzimy oraz skierujemy właściwy pod względem formalnym wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika,
  • wskażemy komornikowi rachunki bankowe dłużnika, na których może znajdować się gotówka,
  • wskażemy komornikowi ruchomości nadające się do szybkiego zbycia,
  • wskażemy komornikowi wierzytelności należące do dłużnika,
  • skorzystamy z wcześniej dokonanych zabezpieczeń,
  • utrzymujemy stały kontakt z kancelarią komorniczą, dbając o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Jednakże w nielicznych przypadkach, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna, Kancelaria za zgodą Klienta przyjmuje wierzytelność do Długoterminowego Monitoringu Wierzytelności.

Nasi partnerzy